Įvadas: kas yra “900 prasmių”?

Tai savęs tobulinimo programa, skirta padėti tau išnaudoti visą tavo potencialą ir susikurti visavertį gyvenimą. Programoje daugiausia dėmesio skiriama savęs pažinimui ir savikontrolei (managing yourself), savivertei, minčių-dėmesio valdymui (sprendimų priėmimui), savistabai, atsargumui ir spartumui, pozityviam mąstymui ugdyti, pasitikėjimui savimi didinti ir veiksmams (act now), kuriais siekiama gyevnimo tikslo.

Programą sudaro garso/audio pamokos, pratimai ir priemonės, skirtos šimtams gyvenimo aspektų, apibendrintai tokiems kaip santykiai, finansai ir sveikata, gerinti.

Programoje pabrėžiama, kaip svarbu prisiimti atsakomybę už savo gyvenimą ir susikurti kuo aiškesnę ateities viziją/svajonę.

Apskritai ši programa siekiama įgalinti tave perimti savo gyvenimo kontrolę ir pasiekti norimų rezultatų.

———–

Ilgai galvojau, kol supratau, kad mano pagrindinis gyvenimo produktas turi būti tekstas arba knyga, kurią galima pavadinti įvairiais būdais

 • Gyvenimo vadovėlis,
 • Visų temų instrukcija
 • Geriausi auksiniai TJG patarimai
 • Gyvenimo kibirkštys
 • Life hacks
 • 900 gyvenimo prasmių

ir kt pavadinimais.

Tavyje miega šimtai slaptų norų apie kuriuos net nežinai. Kiekvieno iš jų išpildymas duotų didžiulę naudą arba malonumą.

Tavo viduje miega šimtai gebėjimų, norų, galių arba talentų – slaptų nematomų potencialių jėgų. Kiekviena jų svarbi tau konkrečiuose gyvenimo situacijose. Atskiros profesijos sukuria ištisas paslaugas, verslus kiekvienai iš šių jėgų. Pažadindamas šias galias gali užpildyti save. Čia rasi iki 900-tų tokių gyvenimo mygtukų arba gyvenimo prasmių

Tai geriausias visų laikų gyvenimo vadovėlis su 900-ais gyvenimo gudrybių arba patarimų svarbiausioms situacijoms

 • Išbandyta laiko
 • Pritaikoma praktikoje
 • Maksimalus komplektas
 • Unikalus kūrinys

Yra keli seni panašūs mokymai, kad žmoguje slypi daug miegančių gebėjimų, galių, talentų arba savybių. Jei jos pažadinamos – žmogui/-ėms teikia malonumą, naudą, vertę, prasmę ir patirtį. Žmogaus gyvenimo prasmė – per gyvenimą surinkti daug arba maksimum šių galių arba patirčių ir tada žmoguje įvyksta vikšro-drugelio transformacija (trans-form=formos keitimas) – susiformuoja nauja nematoma substancija arba esencija, kuri žmogaus esybę perkelia į daug aukštesnį lygmenį. Galime tai vadinti mirties įveikimu arba ketvirtąja dimensija.

Skaičius 900 yra sąlyginis. Indai moko, kad siddhinių galių yra gal 80, o gal 80000. A rtimieji Rytai moko, kad jų yra galbūt 620. Aš pasirinkau savotiką kompromisą – nesureikšminkite jo. Pagal vieną versiją visa tokių patarimų hierarchija dėliojasi taip: 2/10/125/620 arba panašiai.

Ar man pavyks pateikti visus 900 patarimų – parodys gyvenimas, tačiau aš pats sau iškėliau iššūkį tokį komplektą surinkti. Gal sustosiu ties 300, gal ties 800, o gal peržengsiu 2000. Pažiūrėsim.

Teksto tikslas

…visus šiuos punktus aprašyti kuo trumpiau ir koncentruočiau, pataikant tiesiai į esmę, skiriant vienam klausimui nuo vieno sakinio iki kelių pastraipų, kad gautųsi vidutinio dydžio knyga.

Žmonijos istorijoje yra tokių knygų ir jos priklauso taip vadinamamam “gyvenimo vadovėlių” žanrui. Jų uždavinys būdavo pilnai apimti tam tikrą pilną gyvenimo temų spektrą. Mano atveju tai yra (panašus / toks pats) bandymas, tik aš atsakau tuos klausimus, kuriuos:

 1. Aš pats sau ieškojau visą gyvenimą,
 2. Mano klausytojai keldavo tokius klausimus DAŽNIAUSIAI (tai tiksliai FAQ / DUK žanras) ir radau atsakymus ir jie veikia.
 3. Be to yra atsakymų, kuriuos jau žinau į priekį, nes juos (dažniausiai) atkartoja autoritetingi šaltiniai.

Tai išgryninti sprendimai. Aš tik nepretenduočiau į PILNĄ gyvenimo vadovėlį, nes reiktų aprėpti dar kelis šimtus punktų, o aš pateiksiu žymiai mažiau. Bet manau skaitytojams pradžiai ir to bus gana daug.

Gali susidaryti klaidingas pirmas įspūdis, kad tai atsakymai į dažniausius klausimus asmenybės ugdymo tema. Net jeigu būtų taip – tai jie iškelti ne tik pet autoriaus veiklos trisdešimt metų, bet per tūkstančius metų.

Apie norus

Iš tikro tai bandymas remtis labai sena hipoteze, kad visi žmonių norai atsikartoja, jie seniai surašyti ir suskaičiuoti, bei yra mygtukai jų išpildymui.
Na nereikia tikėtis, kad tai lengvi mygtukai – kiekvienas tipinis noras išpildomas tam tikromis pastangomis – tam tikru unikaliu būdu ir visada – darant pastangas, mokant tam tikrą kainą.
padaryti testus ir pateikti kaip nauja edu girdzijauskas com
Mokslas yra istyrinėjęs neįtikėtinų ir nuostabių dalykų, bet berods nėra ištyrinėjęs tokio pamatinio dalyko kaip žmogaus norai KAIP KOMPLEKTAS. Na išskyrus Maslow, kuris pateikė poreikių piramidę. Tačiau tai nėra naujiena – Artimuose Rytuose nuo seno žinoma NaRaNHY penkių lygių poreikių schema norus suklasifikavo į 5 lygius ir Maslow greičiausiai ją kažkur nugirdo viena ausimi. Tačiau mums tai per daug abstraktus klasifikavimas. Mums įdomu konkretūs konkretūs norai. Na kaip ten sako – nieko nėra slapto, kas neišaiškėtų, ir viskam turi ateiti savo laikas. Taigi matyt atėjo laikas ir šiai temai. Čia bandysime švelniai prisiliesti prie norų sąrašo ir kaip kiekvienas noras galbūt turėtų būti įgyvendinamas iš esmės.
Perspėjame, kad tai geriausi įgyvendinimo būdai, kokius autorius atrado per ilgą paiešką ir, ko gėro, galimi iš esmės geresni būdai. Autorius bus laimingas, jei atsiųsite jam savo versijas arba kritines pastabas ir naują knygos leidimą galėsime stipriai patobulinti. Atsidėkodamas autorius jums atsiųs naują knygos leidimą nemokamai.

Ar visi norai suskaičiuoti?

(Autoritetingi asmenybes ugdymo saltiniai teigia, kad)
Visa gyvenimo prasmė ir skonis slypi norų-svajonių įgyvendinime ir net pilname sočiame išpildyme iki pilnos savirealizacijos. Viskas ką daro gyvos būtybės yra “tuštumų” užpildymas turiniu, lygiai kaip alkaną skrandį kasdien užpildome maistu, plaučiai ritmingai užsipildo oru, akys (tiksliau smegenys) nori matyti gražius vaizdus, o smegenims kasdien norisi naujų įspūdžių. Tam tarpe bet kokie mūsų keliami klausimai yra norų mentalinis atitikmuo arba mentaliniai norai. Gaudami atsakymus, sužinodami užpildome labai gilų aiskumo, suvokimo, supratimo troskimą, gauname vidinę sviesą, susiorientuojame ne tik fizinėje erdvėje, kaip nuvykti trumpesniu keliu, bet ir oerientuojamės gyvenime, atskiriame kas verta ir ne, kur melas arba tiesa.

Gyvenimo skonis yra dideli skaičiaus svajonių išpildymas.

Taigi štai dažniausi užduoti klausimai, kuriuos girdėjau iš kitų žmonių arba pats kėliau per 30 metų ir geriausi man žinomi atsakymai į tuos klausimus, kitaip sakant, tai geriausi konkrečių norų išpildymo būdai.

Atminkite, kad nė vienas noras neišsipildo automatiškai pats savaime arba nemokamai. Norint pajausti malonumo skonį, būtina prieš tai pajausti atitinamą “alkį”, būtina idėti pastangas arba sumokėti atitinkamą kainą, nes tik tada žmogus jaučia tikrą malonumą, vertina tai ką gavo. Jei sočiam žmogui siūlysi patį geriausią maistą – jį gali net supykinti. Jis vėl turi išalkti, kad vėl jaustų skonį ir valgymo malonumą.

Idealiu atveju kiekvienas lietuvis turėtų tai žinoti (20200815)

Čia eksperimentinis dar kuriamas tekstas, darbas procese.

900 gyvenimo prasmių – visi didžiausi žmonių norai ir malonumai viename sąraše pateikti kaip praktinės įgyvendinimo formulės arba patarimai. Tai tipinės gyvenimo prasmės, tikslų, verčių ir svajonių versijos. Detalus pasakojimas apie visas įmanomas. Tai Tomo Jono Girdzijausko didžiausias viso gyvenimo tekstas

Patreon LT ; Patreon EN; ASK.fm/Girdzijauskas

Gyvenimo vadovėlį pirmą kartą pradėjau rašyti apie 20080227

Gyvenimo vadovėlis tampa pagrindiniu mano rašiniu. 2008

Tikslas: į vieną koncentruotą knygą-kompendiumą sutraukti visus svarbiausius visų gyvenimo sričių patarimus. Galbūt projektas turėtų būti atviras (open project).
Tai bus didžiulio kiekio senų ir naujų išminties tekstų apibendrinimas pagrindine ašimi imant kasdieninio gyvenimo ABC, pvz. kaip miegoti, praustis, valgyti, kalbėtis, saugoti sveikatą, ieškoti antrosios pusės arba profesijos.

Tai bus daugybės skaitytų paskaitų apibendrinimas bei bandymas prijungti kitus redaktorius-bendraautorius. Ypač įdomu būtų palyginti Torsunovo, Руслан Naruševičiaus ir Shulchan Aruch medžiagas. 

Gyvenimo vadovėlis v3 WIKIBOOK 2012

Atvirasis gyvenimo vadovelis v3 2012

Gyvenimo vadovėlis (neveikia, reikia pa)


Tokie tekstai jau egzistuoja pasaulyje, geriausi man žinomi yra

Gyvenimo vadovėlių šaltiniai

Manu Smriti (codex), (arba Laws of Manu, Законы Ману) / Upanishads / Vedas

If life is a game, these are the rules

Shulchan Aruch (and it’s predecessor Mishneh Torah)

Biblija ir daugybė jos komentarų

Bahgavad Gita

Net tema lifehacks, nors ji daugiausia dėmesio skiriama materialiems gyvenimo aspektams.


Čia galėtų būti Jūsų reklama


Leave a Reply

Scroll to Top
%d bloggers like this: