Daktarui Alchemikui dėl Nag Hammadi II,2 vertimo korektūros

Radau 2009 m Daktaro Alchemiko postą, kuriame jis mini mano korektūras, cituoju:

Į lietuvių kalbą Evangeliją pagal Tomą išvertė Petras Račius. Tiesa, jo  vertime buvo gana nemažai netikslumų. Kai kuriuos iš jų bandė pataisyti Tomas Girdzijauskas,  bet jo korekcijos irgi nepanaikino visų ten buvusių trūkumų. Žemiau yra  lietuviškas vertimas su mano pataisymais, remiantis kelių skirtingų  vertimų (tarp jų – ir pažodinio) sulyginimais, kuris, tikiu, kiek  tiksliau atitinka originalų rankraštį.

KOMENTUOJU 

Įdomu kurios konkrečios teksto vietos Jums atrodo labiausiai diskutuotinos, taisytinos, svarbiausios?

Šios evangelijos tikslus ir pilnas išvertimas į lietuvių kalbą – ilgas ir kruopštus darbas, kurį tik pradėjau ir dar nebaigiau. Dabar (2020-tais metais) vėl atėjo domėjimosi etapas ir labai gali būti, kad pratęsiu taisymus. 

Ankstesnius vertimo pataisymus dariau žiūrėdamas į senųjų originalių kalbų evengelijų šaltinius, tokius kaip koptišką iš Nag Hammadi, graikišką (Oxyrhynchus fragmentai), o taip pat dar palyginimui į aremėjišką (Pešitta) bei hebrajišką modernų vertimą (Amir Or). Sąmoningai nevartojau vertimų į šiuolaikines kalbas, nes tai „devintas vanduo nuo kisieliaus”.

Pataisiau tik nedidelę dalį Evangelijos pagal Tomą, nes tiek spėjau fiziškai skirti laiko tuo metu. Pilnu taisymu reiktų užsiimti atskirai.

Leave a Reply

Scroll to Top
%d bloggers like this: