Kokia yra gyvenimo prasmė? Klausia Lilijana

Per istoriją įvairūs išminties mokymai pateikia eilę formuluočių ir jas  galima sulydyti į vieną apibendrinimą, bet pagrindinė problema, kad  kiekvienam žmogui gyvenimo prasmę reikia paaiškinti pagal jo  proto/sąmonės išsivystymo lygį ir ne visada lengva pataikyti.

Pateiksiu keletą pavyzdžių:

Užsidirbti būsimąjį pasaulį.

Sujungti vyrišką ir moterišką pradą savo viduje.

Suharmonizuoti kairį ir dešinį pusrutulius.

Praeiti 5 malonumo lygius (iki pilnos savirealizacijos).

Atskleisti visas gyvenimo paslaptis (kurios rūpi subjektui).

Viešpatauti virš visko (mikrokosmine prasme).

Išnešti savo sąmonę į kitą gyvenimą.

Maksimaliai įgyvendinti savo misiją.

Yra dar daugiau fomruluočių.

Jei gerai įsigilinti į jas visas – visur čia kalba apie tą patį, bet iš skirtingų perspektyvų.

Gintaras Tamoliūnas komentuoja: … čia Tomas Jonas tekstą surašėte, panašiai kaip iš  kabalah mokslo knygos, tik suprantamiau… 

Leave a Reply

Scroll to Top
%d bloggers like this: