Žydų sakmė apie LOGIKĄ (Apie Talmudą, Sokratą ir dūmtraukį)

Dvidešimtųjų vidury jaunas žydas atėjo pas įžymų Niujorko rabiną ir pareiškė, jog nori studijuoti Talmudą.

  – Tu moki aramėjiškai? – paklausė rabinas.

  – Ne.

  – Ivritą?

  – Ne.

  – O Torą vaikystėje studijavai?

  – Ne,  rabi. Bet nesijaudinkite. Aš baigiau Berklio filosofijos fakultetą ir ką  tik apsigyniau disertaciją apie Sokrato filosofijos logiką. O dabar,  kad užpildyčiau baltas dėmes savo žinojime, aš noriu truputį pasimokyti  Talmudo.

  – Tu  nepasiruošęs studijuoti Talmudą, – pasakė rabinas. – Tai giliausia knyga  iš visų, kada nors žmonių parašytų. Bet jei jau reikalauji, aš  patikrinsiu tavo logiką: susidorosi – mokysiu tave.

 Jaunuolis sutiko ir rabinas tęsė.

  – Du žmonės leidžiasi dūmtraukiu. Vienas išlenda švariu veidu, kitas – išteptu. Kuris iš jų eis praustis?

 Jaunuoliui akys iššoko ant kaktos.

  – Tai logikos patikrinimas?

 Rabinas linktelėjo.

  – Na žinoma tas, kurio veidas nešvarus!

  –  Neteisingai. Pagalvok logiškai: tas, kieno veidas nešvarus, pažiūrės į  tą, kurio veidas švarus, ir nuspręs, kad jo veidas taip pat švarus.

O tas, kurio veidas švarus, pažiūrės į tą, kurio išteptas, nuspręs, kad jo veidas taip pat išsitepęs, ir eis praustis.

  – Gudriai sugalvota! – sužavėtas pasakė svečias. – Nagi, rabine, patikrinkite dar kartą!

  – Gerai, jaunuoli. Du žmonės leidžiasi dūmtraukiu. Vienas išlenda švariu veidu, kitas – išteptu. Kuris iš jų eis praustis?

  – Bet mes gi jau išsiaiškinom, – tas, kurio veidas švarus!

  –  Neteisingai. Praustis eis abu. Pagalvok logiškai: tas su švariu veidu,  pažiūrės į tą, kurio išteptas, ir nuspręs, kad jo veidas taip pat išsitepęs. O tas, kurio išteptas, pamatęs, jog kitas nuėjo praustis,  supras, jog jo veidas išteptas ir taip pat eis praustis.

  – Aš apie tai nepagalvojau! Neįtikėtina – aš padariau loginę klaidą! Rabine, patikrinkite dar kartą!

  – Gerai. Du žmonės leidžiasi dūmtraukiu. Vienas išlenda švariu veidu, kitas – išteptu. Kuris iš jų eis praustis?

  – Na.. Praustis eis abu.

  –  Neteisingai. Nei vienas neis praustis. Pagalvok logiškai: tas, kurio  veidas nešvarus, pažiūrės į tą, kurio švarus, ir neis praustis. O tas,  kurio švarus, pamatęs, kad išsitepęs neina praustis, supras, kad jo  veidas švarus, ir taip pat neis praustis.

  Jaunuolį apėmė neviltis.

  – Patikėkite, aš galiu studijuoti Talmudą! Paklauskite ko nors kitko!

  – Gerai. Du žmonės leidžiasi dūmtraukiu…

  – O Viešpatie! Nei vienas neis praustis!!!

  –  Neteisingai. Dabar tu įsitikinai, kad Sokrato logikos nepakanka, norint  studijuoti Talmudą? Paaiškink man, kaip taip gali atsitikti, kad du  žmonės leistųsi vienu ir tuo pačiu dūmtraukiu, ir vienas veidą  išsiteptų, o kitas – ne?! Nejaugi tu nesupranti? Visas šis klausimas –  beprasmis, ir jei tu leisi savo gyvenimą, atsakinėdamas į beprasmiškus klausimus, tai visi tavo atsakymai taip pat neturės prasmės!

/Nežinomas autorius/

—–

Pardavime vėl yra visa 20 metų apimties mano mokymų mediateka arba virtuali mokykla (video, audio, tekstai, šaltiniai, rekomendacijos) edu.girdzijauskas.com , kurios prisijungimą galite įsigyti čia https://tickets.paysera.com/lt/event/vasaros-mokymu-ispardavimas-2020 

Leave a Reply

Scroll to Top
%d bloggers like this: