• Švietimas – tik teoriniu žinių SKLEIDIMAS. Priskirtini prie švietimo terminai – propaganda, propaguoti. Galime skleisti žinias, bet taip nieko ir neišmokyti.
  • Mokymas – NAUJŲ, dar neturėtų įgūdžių (dvasinių ir fizinių) DIEGIMAS . Praktinis žinių panaudojimas.
  • Lavinimas – jau TURIMŲ įgūdžių ir gebėjimų tolesnis įtvirtinimas ir VYSTYMAS.
  • Auklėjimas – yra asmenybės moralinių, socialinių bei dvasinių savybių diegimas ir vystymas.
  • Ugdymą sudaro visų aukščiau išvardintų veiklų suma, kai visos dalys yra darnoje.